Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)jankag888@gmail.com
Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


nedeľa 9. septembra 2012

Choré domy


Už tritisíc rokov pred našim letopočtom (iné zdroje dokonca uvádzajú až 12000 rokov) žili múdre vyspelé civilizácie. Napríklad staroegyptská civilizácia pozorovala pohyb hviezd a podľa nich vedela presne osadiť stavbu do terénu tak, aby mala požadované energetické vlastnosti. Na základe poznatkov o pohybe Slnka a súhvezdia Veľkého voza boli osadené a postavené pyramídy v Gíze. Aj v starovekej Číne využívali poznatky o pohybe Slnka a súhvezdia Veľkého voza a podľa nich spočiatku stavali hroby, aby bolo zosnulým uľahčené prejsť nebeskou bránou. Neskôr sa tieto poznatky začali využívať aj na stavby obydlí.
Naša architektúra využíva poznatky len o pohybe Slnka, aby boli domy slnečné.  Na to, aby ľudia mohli žiť v zdravých domoch, je to málo. Preto je dobré a múdre, že aj k nám preniklo učenie starovekých civilizácií. Preto je nevyhnutné, aby architekt išiel ruka v ruke s poradcom Feng shui. Lebo váš dom je váš osud. Vaše zdravie, vaše šťastie, váš úspech, váš pokoj, vaša ochrana. Ale  bez poznatkov o energiách, ktoré vo vašom dome prúdia pôsobením súhvezdia Veľkého voza a dvoch priľahlých hviezd, sotva váš život bude prebiehať hladko.

Ktoré sú tie choré domy?

Nenabíjané Slnkom
Nerenovované
Nevhodne umiestnené

Nenabíjané Slnkom

Dôležité je, z akého materiálu je dom postavený a zateplený. Prečítajte si príspevok - Kupujete dom alebo byt? II. časť.

Domy, ktoré sú zvonku zateplené polystyrénom, sú choré domy. A je jedno, aký je to polystyrén. Či je biely alebo paropriepustný sivý. Ani jeden neprepustí Slnko 
k múrom! Takéto múry časom začnú byť vyčerpané. Stavba, ktorá je vyčerpaná, začne si brať energiu z ľudí. Ľudia v takýchto domoch začnú byť unavení, majú oslabený imunitný systém, chorľavejú, chradnú a nie je to len poškodené zdravie. Takýto vyčerpaný dom prináša jeho obyvateľom finančné straty, nehody, ...

Staroveké múdre učenie je postavené na pôsobení živlov medzi sebou. Na obrázku vidíte, ako živly na seba blahodárne pôsobia. V takomto prostredí aj človek kvitne. Voda vyživuje drevo, z dreva je živý oheň, oheň živí zem, zo zeme jej tlakmi a teplotami vznikajú kovy, a na kovoch sa rosí voda. Takáto je múdra príroda. Naši starí rodičia a ďalší predkovia dobre poznali tieto zákony a podľa nich žili. Popol z pece rozsýpali do záhrad, lebo zúrodňoval zem. Vedeli, že oheň blahodárne pôsobí na zem. Či je to už zhorené drevo či uhlie. Alebo živlom oheň je Slnko, ktoré sa na jar oprie svojimi hrejivými lúčmi
o zem a príroda sa začne prebúdzať. Tomu sa hovorí raj na Zemi.
Aj obydlia vykurovali v zime ohňom, sporákom, kachlami, krbmi. A v lete Slnkom. Takéto domy boli stále nabité zdravou energiou. Pravidelne domy zvonka i zvnútra maľovali, aby sa očistila energia múrov.


Mnohí z vás iste používate na čistenie energií v byte alebo na sebaliečenie rôzne kamene. Určite viete, že kameň, aby bol pre vás zdravý, musíte ho zbaviť škodlivých energií a nabiť novou zdravou energiou. Inak by mal škodlivý účinok. Takýto kameň sa zakope do zeme na 24 hodín. Zem z neho odsaje negatívne energie, vyčistí ho. Rovnako dobre vám poslúži aj kuchynská či morská soľ. Stačí ňou kameň zasypať. Keď ho máte očistený, treba ho nechať nabiť na Slnku. Takto ošetrený kameň je pre vás liečivý. Ale tieto procedúry treba pravidelne opakovať. 

Výborným príkladom čistenia a zároveň nabíjania priestoru je soľná lampa.A inak to nie ja ani s múrmi stavby. Predstavujú živel zem. Treba ich obnovovať prírodným materiálom, zvonku omietkou a ekologickou farbou a zvnútra v bytoch raz za 3 až 5 rokov byt celý vymaľovať. Ak sa nasťahujete do bytu po cudzích ľuďoch, treba zoškrabať celú omietku v byte a nahradiť novou. Takto je dom očistený od starých energií. A ako kamene, treba ho nabíjať Slniečkom zvoku, krbom či sviečkami zvnútra. Len tak budú mať vaše múry zdravé vyžarovanie, ktoré človek pre svoj zdravý vývoj potrebuje.Zdravé ekologické domy sa neizolujú od Slnka. Naopak, využívajú všemožne jeho blahodárnu energiu. Preto, ak idete kupovať byt či dom, skontrolujte si, či je skutočne
v tomto zmysle "SLNEČNÝ"!
Verejná mienka je ovplyvňovaná a manipulovaná podľa záujmových skupín. Vždy to tak bolo čo ľudstvo bolo ľudstvom. Aj u nás je pomýlená stratégia na šetrenie energiami. Jediný ukazovateľ je, koľko energií v dome ušetríme. A kde je ľudské zdravie? Na našu matičku Zem sme prišli prežiť zdravý plnohodnotný život  v súlade s prírodou. Tak na výrobu elektriky využívajme vodu či vietor. Na výrobu tepla Slnko a zem. Podporujme výrobu slnečných kolektorov, podzemného tepla. Vyrábajme vozidlá, ktoré jazdia na vodu.  Našťastie sme vo veku Vodnára a ten bude všetky nežiadúce javy postupne čistiť. Ale nečakajme, že to príde samé. Každý z nás má slobodu voľby. Tak nech je múdra. Umelý materiál je v mnohých smeroch pohodlný, ale pre človeka v mnohých prípadoch aj nezdravý.


Pozrite a vypočujte si, čo odvysielala TV Markíza: 

Zatepľujeme toxickou látkou - Televizne noviny Markíza, 2.3.2009Na Slovensku je kategorizácia domov podľa ušetrených tepelných energií chybná.
Domy sú triedené len podľa toho, koľko tepelných energií sa v nich ušetrí a potom dostanú nálepku kategórie A, B, C.
Domy predsa nie sú elektrospotrebiče! Tam je to na mieste, ak sa hodnotia podľa nízkej spotreby energie.
Ale domy sú živé bytosti a v nich žijú živí ľudia. Preto aj domy aj ľudia potrebujú zdravé živé prostredie!
Potrebujú Slnko a  zdravý prírodný materiál. A moderné systémy na výrobu tepla.

Už dávno neplatí zákon fyziky o zachovaní energie.
Ešte stále v tom najlepšom prípade hľadáme cestu lacnejších zdrojov energie - biopalivo, solárne panely.
Ale už dávno neplatí, že koľko energie spotrebujem, toľko jej dodám.
Sú prírodné zdroje energií, za ktoré netreba platiť a vyvinú neskutočné množstvo energií.

Pozrite v článku "Raj na Zemi II."   video - Voľné energie.Ak už bývate v dome, ktorý je izolovaný od Slnka, tak je potrebné, aby ste svoj domov ako aj seba pravidelne nabíjali prírodnou energiou. Častejšie chodievajte do prírody načerpať túto drahocennú energiu a aj si z nej prineste domov kamienky, kvietky, konáriky. Aby váš príbytok ožil.


Tiež si môžete robiť takýto silný rituál raz do týždňa:

Postavte sa do stredu miestnosti a predstavte si, že z vašich dlaní prúdi slnečné žiarenie. Vystretými rukami a otvorenými dlaňami krúžte na všetky svetové strany a tiež hore aj dole. Takto vytvoríte slnečnú guľu, ktorá rozžiari a nabije miestnosť slnečnou energiou.


Nerenovované

Východné kultúry majú oveľa staršie učenia založené na poznatkoch prírody, ako je to u nás. Medicína je u nich oveľa staršia a je nesmierne múdra. Naša medicína je oproti nim mláďa a vydala sa smerom k technickému a chemickému rozvoju. Až k farmaceutickému lobby. Nebudem sa zaoberať touto témou. Tým som vám chcela naznačiť, že netreba odmietať to, čo nepoznáme. Treba to preskúmať a využiť pre svoj život. Ak som napísala, že domy, ktoré nie sú renovované, sú choré, je toto tvrdenie opreté o poznatky žiarenia a pohybu hviezd súhvezdia Veľkého voza a dvoch priľahlých hviezd. Tisíce rokov východné kultúry vedia, že vplyv týchto hviezd na stavby je kľúčový. Tieto hviezdy svojim pohybom a žiarením neustále menia energetiku uzatvorených stavieb. Menia ju každú minútu, deň, mesiac, rok, dvadsaťročia. Tieto časové úseky a aktuálne pôsobenie hviezd v tomto čase sa využívajú na rôzne účely. Tieto hviezdy každý tento časový úsek menia polohu i kvalitu žiarenia. Oni vo vašich domácnostiach či pracoviskách neustále lietajú, menia prúdenie svojich energií a po určitom čase menia aj svoju kvalitu. Energia hviezdy, ktorá bola pre nás blahodárna, mení sa na škodlivú. A naopak. Aspoň takto laicky som vám vysvetlila, aké iné energie pôsobia na náš život.

 
Spomínala som obdobie 20 rokov. Za toto obdobie za mení kvalita prúdenia energií zo súhvezdia Veľký voz. Tieto obdobia sú presne vysledované tisíckami rokov. Stále sa cyklicky opakujú v 9 ročných cykloch. Pre nás je dôležité v súčastnosti vedieť, že jedno 20 ročné obdobie začalo v roku 1984 a skončilo začiatkom roku 2004. Bolo to sedmičkové obdobie. V súčastnosti žijeme v 8. období, t. j. od roku 2004 do roku 2024. Tieto cykly je dôležité poznať preto, lebo na ich prelome sa mení kvalita energií vo vašich priestoroch, vo vašich domoch, bytoch, chalupách, pracoviskách. Ak sa vám darilo
v minulom sedmičkovom cykle, v tomto novom váš vývoj môže byť zastavený, dokonca ísť v rôznych oblastiach smerom nadol. Je nesmierne dôležité v novom 20 ročnom cykle dôkladne renovovať domy, byty, ... Ak to nespravíte, môžete očakávať úpadok na zdraví, na šťastí, finančný, materiálny. Niekto je poznamenaný vážnym zranením, niekto má problémy so zákonom. Je veľa rôznych nežiadúcich javov, ktoré takýto neobnovený dom či byt prináša. Je to uzamknutý priestor, ktorý má problémy s generovaním príjmov,
s počatím, so schopnosťou udržiavať dobré vzťahy, podniky upadajú.
Je to ako väzenie, kde nemôžete rozhodovať o svojom živote. 

Preto vôbec neváhajte a poraďte sa so mnou. 
Ja vám poradím, čo treba renovovať a ako to treba renovovať. 
Lebo bez poznatkov by ste si mohli zbytočne ublížiť. 
Každý dom, byt má svoj rodný list. 
Podľa neho, ale aj podľa svetových strán a osobných živlov členov domácnosti 
sa priestor renovuje. 
A nielen priestor, ale aj fasáda domu, strecha. 
Nie je jedno, aký materiál či farba je použitá. 


Tiež priestory programujem podľa ročných lietajúcich hviezd, energií. Aj tie majú na nás veľký vplyv. Prečítajte si príspevky -  Vzácny liek, Ochrana vzťahov v roku 2012,  Nebeské šťastie.

Ja osobne sledujem aj mesačné zmeny a podľa nich programujem či ošetrujem svoj domov. Takto sa vyhnem zdravotným problémom ošetrením priestoru a inde zase podporím priaznivé energie, aby do života prišli dobré veci. Niekedy pri rozhodnutiach využívam aj denné hviezdy. 


Nevhodne umiestnené domy, vchodové dvere, 

miestnosti, zariadenie

Nevhodné miesto pre dom môže byť posudzované z rôznych hľadísk. Napríklad prečítajte si príspevky 
Kupujete byt alebo dom? I. časť,  Prírodné a umelé žiaričeKupujete stavebný pozemok?.

Pýchou každého muža je pekné a kvalitné auto. Dostalo sa to až tak ďaleko, že pre svojich miláčikov stavajú priestranné garáže a obyčajne sú tieto príbytky svojich miláčikov súčasťou domu. Garážové dvere úplne potláčajú vchodové dvere do domu. Do takéhoto domu sa nedostáva potrebná energia a dom začne pôsobiť negatívne
v rôznych oblastiach života jeho obyvateľov.

Nezdravý je dom či byt, ak mu chýba na pôdoryse nejaká časť. Najdôležitejšia je časť juhozápad a severozápad v rámci rodinného domu, alebo v rámci bytu. Oblasť vzťahov, vitalita ženy a jej úspech je na juhozápade. Vitalita muža a jeho úspech a pomoc od ľudí a aj z duchovnej ríše je na severozápade. Ak máte v týchto miestach napríklad otvorenú lódžiu, dajte si ju zaskliť. Sklo je prírodný materiál, ktorý doplní chýbajúcu časť. Plastové rolety tento problém neriešia. 
Taktiež nie je dobré, ak chýba východná časť domu či bytu. Východ je spojený so zdravím celej rodiny. Tiež je dôležité centrum, stred vášho príbytku. Súvisí taktiež so zdravím a vitalitou členov rodiny. Tu sa zbiehajú a zase prerozdeľujú energie zo všetkých miestností. Energie by tu mali voľne prúdiť. Preto centrum by nemalo byť ničím zapratané. Ideálny domov je, ak je centrum primerane priestranné a ak sa z neho po celom obvode vchádza do ostatných miestností. Je to ako krvné riečište, musí byť stále priechodné. Ak je niekde prekážka, živiny sa nedostanú do tej ktorej časti a ona začne odumierať. V domácnosti je to podobné. Miestnosť, ktorá nie je napojená na centrum, nedostáva sa jej dostatočné množstvo energie a životná oblasť alebo človek, ktorý je s ňou spojený, môže pociťovať nedostatok vitality alebo rodina životné problémy, ktoré sú spojené s tou ktorou svetovou stranou.
Nakreslite si pôdorys bytu, skopírujte tento obrázok (Pakua), vystrihnite a priložte na pôdorys tak, aby stred taj - čchi  bol na strede bytu a natočte ho tak, aby sa svetové strany zhodovali.


(Pozn.: Na západe je kov - biela, sivá, strieborná, zlatá, medená)

Skontrolujte si interiér:
Vitalitu obyvateľom uberá domov, ak z vchodových dverí vidíte rovno dvere WC alebo kúpeľne. Alebo ak tieto zariadenia sú umiestnené na východe. Vitalitu strácame tiež priberaním na váhe. Obyčajne to býva v tých domoch či bytoch, ak z vchodových dverí vidíme rovno kuchyňu. Tieto nedostatky sú zásadné, ale dajú sa ošetriť.
Najväčším prehreškom voči zdraviu a úspechu muža je, ak je kuchyňa či akýkoľvek zdroj živlu ohňa, v rámci domu či bytu - na severozápade! Nesmie tu byť otvorený oheň - krb, pec, kachle, plynový varič, sviečky, červená farba a pod. Ak máte takýto domov, obmedzte tu otvorený oheň a radšej používajte elektrické či indukčné variče. Ale dajte si radšej poradiť. Lebo tam pôsobia aj energie lietajúcich hviezd, ktoré treba ošetriť. Ak býva singl žena v takomto byte, veľmi ťažko si nájde partnera. Ak chýba SZ roh domu či bytu, je to tiež veľký problém s udržaním partnera. Buď je stále niekde preč alebo si ho vôbec nemôže nájsť.

Vitalitu uberá ľuďom aj sporák či posteľ, ktoré susedia s kúpeľňou či WC. Ohrozené sú hlavne srdce a obehový systém, pľúca a dýchacie cesty. Sporák, ktorý vidno
z vchodových dverí odčerpáva z domácnosti financie.
Spálňa by tiež nemala susediť s kuchyňou, hlavne posteľ nie so stenou, kde je sporák. Alebo kde je televízor. Zo spálne alebo z obývačky by sa nemalo rovno vchádzať do kúpeľne. Kúpeľňa má byť primeraná, pohodlná, ale nie veľká. Čím menej kúpeľní, tým lepšie. Energia z domu uniká aj vtedy, ak má veľkú sklenenú stenu, veľké francúzske okno. Ak predný vchod so zadným sú v jednej línii.

Pľúca, dýchacie cesty a hrubé črevo sú ohrozené aj v prípade, ak ide o dom s oceľovými konštrukciami a výplňami. Tiež domácnosť, ktorá má veľké množstvo kovových predmetov, napríklad kovových dekorácií, kovového nábytku a pod.Takáto domácnosť vyvoláva u ľudí úzkosť, uštipačnosť, strohosť.

Srdce, osrdcovník, tenké črevo, trojitý ohrievač je ohrozený, ak má domácnosť nadmieru ohnivej farby. Červené či bordové steny, závesy a pod. Takáto domácnosť vyvoláva
u ľudí extrémne emočné stavy ako hystériu či sebaľútosť. Zvýšený krvný tlak. Červená farba môže byť použitá len v doplnkoch.

Obličky a močový mechúr sú v ohrození v domácnosti, ktorá má nadmieru vody - nadmerné akvárium,  modré steny, veľa čiernej farby či viac zrkadiel alebo sklených predmetov. Takáto domácnosť vyvoláva u ľudí chlad aj vo vzťahoch. Tiež priberanie na váhe v dôsledku zadržiavania vody v tele. Treba znížiť konzumáciu soli a piť močopudné čaje, napríklad urologický. Modrú a čiernu farbu používajte len v doplnkoch, napríklad  vankúšiky, prestieranie, vázičky.

Pečeň a žlčník trpí v prostredí, v ktorom je nadmieru najmä tmavozelená farba či veľké množstvo kvetov v pomere k miestnostiam. U ľudí takéto prostredie vyvoláva zlosť.

Žalúdok, slezina a pankreas trpí v prostredí, v ktorom je nadmieru živlu zem. Napríklad veľa zemitých žltých, oranžových, marhuľových, pieskových, béžových farieb. Tiež ak je domácnosť zariadená ťažkým masívnym nábytkom. Takáto domácnosť vyvoláva u ľudí lenivosť, ľahostajnosť, priberanie na váhe v dôsledku nedostatočného pohybu
a nadmernej konzumácii sladkostí .

Všetky živly v domácnosti treba používať striedmo, vyvážene a s ohľadom na svetové strany, na osobné potreby obyvateľov, ich osobné živly a na prúdenie lietajúcich hviezd. 

Skontrolujte exteriér:
Tiež nie je jedno, ak máte pred domom jednosmerku, akým smerom prúdia autá. Ak je dom otočený smerom k hlavnej svetovej strane (východ, západ, sever či juh), jednosmerka by mala prúdiť zľava doprava. Vtedy prináša obyvateľom pozitívnu energiu. Ak prúdi naopak, energiu odnáša. Opačne to platí, ak je dom otočený smerom
k vedľajšej svetovej strane (JV, JZ, SV, SZ).
Tieto poznatky sú odvodené od pozorovania prírody, od pozorovania vodných tokov pri domoch. V mestách tieto vodné toky predstavujú cesty.
Vhodné postavenie domu je napríklad také, ak vodný tok či cesta tvorí oblúk okolo domu. To znamená, že dom stojí vo vnútri oblúka. Ak stojí na vonkajšom obvode oblúka, voda či cesta odnáša energie.
Tiež nie je vhodné, ak na dom mieri vodný tok či cesta a zrazu sa pred ním odkloní. To sú silné energie, ktoré so sebou strhávajú priaznivé energie domu. Je to napríklad
v prípade, ak je dom postavený pri  pravouhlej križovatke, ak je postavený vo vnútri križovatky, ktorá má tvar Y, alebo na konci slepej ulice.

Každý dom je osobitý. 
Preto ho treba dôkladne diagnostikovať a navrhnúť opatrenia. 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVED
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára