Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)jankag888@gmail.com
Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


pondelok 27. februára 2017

Moje filozofické úvahy o živote a smrti

Čítaním a počúvaním sa mi v poslednej dobe zozbierali myšlienky a niektoré spojili do celku. 
Sú to skôr moje úvahy, ale dám ich ...

Na You tube je veľa kazateľov, ktorí oznamujú už čoskorý príchod Ježiša Krista na Zem. Máme sa kajať, máme sa báť, ... všetci kazatelia, novodobí proroci, ľudí zastrašujú. 

S takýmto zastrašovaním nesúhlasím !!!

Janko Paľko II. v Banskej Bystrici na námestí, keďže mu už zdravotný stav nedovolil rozprávať, povedal len dve slová:

NEBOJTE SA !


Ja sa teším na Jeho príchod. Ježiš je láskavý, nápomocný, spravodlivý, ... stále a stále mi pomáha, cítim sa pri Ňom v bezpečí, bol by to krásny zážitok Ho aj vidieť, dotknúť sa Ho. 
Astrológovia vypočítali, že betlehemská kométa, kedy sa narodil Ježiško, bola pri našej Zemi 19. mája 7 rokov pred našim letopočtom. Teda po správnosti by mal byť teraz rok 2024. Čo je pre mňa milé, Ježiško sa narodil ako ja, v máji. Máj - Lásky čas ... priniesol na Zem Lásku. 

No, ak sa máme báť Jeho osobného príchodu, tak ako bude oddeľovať zrná od pliev?
Či 7 miliárd ľudí prelustruje? Iste, má na to bytosti, archanjelov, anjelov, ... ale ani oni nebudú nikoho zatracovať, veď predsa nám pomáhajú ...

Druhá informácia je akoby z iného súdku, ale mne zapadá do celku.

Naša mamička Zem nielenže sa otáča okolo vlastnej osi, nielenže sa otáča okolo Slnka, ale aj celá slnečná sústava aj s nami letí, letí, letí, ... a letí do pásiem s vyššími vibráciami. Sami to cítime, že sa nám ťažšie funguje.
Ja som mojich staručkých rodičov pripravila na prechod do Nebíčka. Hlavne ocinko sa bál smrti a tak som so stiahnutým hrdlom im vysvetľovala, že čo je to život na Zemi oproti nekonečnému životu našej duše v duchovnom svete... bola to ťažká téma, ale cítila som, že to musím urobiť. Dobre som spravila.

Ak vám niekto blízky zomrel, skúste si pozrieť toto video:Naša mamička Zem ako prichádza do pásiem s vyššími vibráciami, tak otvára čoraz viac svoje srdiečko a vyžaruje viac a viac lásky. Vyššie a vyššie vibrácie.
S ňou sa aj ľudia prebúdzajú. Viac sa zamýšľajú nad svojim bytím. Nad svojim duchom, dušou, svojim Ja. Začali na sebe pracovať, byť láskavejší, všímavejší, citlivejší, empatickejší. Vystupujú z kolesa zotročovania a hľadajú si svoju vlastnú cestu duše. Cítia, že im chýba radosť zo života. Že ich život je len plný povinností. Že už potrebujú aj vnímať krásu a harmóniu. Že si potrebujú otvoriť a rozvinúť srdcovú čakru a potom ostatné smerom nahor.

No mnohí ľudia ešte spia. Nežijú, spia. Sú roboti, ktorí nevedia vystúpiť zo začarovaného kruhu, len živoria, robia, jedia, spia. Ráno vstanú, v noci si ľahnú. Bytosti z nášho duchovného domova ich vidia ako neprebudené spiace bytosti. Sú to ľudia, ktorí fungujú len s prvými tromi čakrami. A tých je viac než dosť, je to program.Poznáte ten biblický príbeh o múdrych a hlúpych pannách, ktoré čakali na ženícha. Ženích dlho nechodil a tak zaspali. No keď ženích prichádzal, tak jedni mali
v lampách starostlivo prichystaný olej a druhé nemali. Jedni boli múdre a boli pripravené na príchod ženícha a druhé nemali čím svietiť, žiariť, tešiť sa. 

A tak si to aj ja predstavujem. Druhý príchod Ježiša Krista na Zem. Možno ho ani neuvidíme. Možno to bude len energia, silné vibrácie, ktoré pripravených ľudí uchránia a tých nepripravených, nezobudených potrápia. Tých, ktorí sa o seba a o svoju dušu starajú, ktorí zvyšujú svoje vibrácie Lásky, ktorí majú v olejových lapách pripravený olej, aby boli svetlom sveta, tak tí budú s vibráciami Zeme a Neba súzvučiť a tešiť sa na príchod ženícha a na svadbu.

Tí, ktorí žijú ako roboti, bez radosti, bez šťastia, bez lásky, bez Lásky, unavení, vystresovaní, so svojou nízkou vibráciou, nebudú stačiť sa prispôsobiť vibráciám Neba.
Dokonca ak niekto bude druhým škodiť, jeho zlo sa od zasiahnutého človeka odrazí, odoberie zasiahnutému ešte aj jeho niektorú zlú vibráciu a celé znásobené sa to vráti späť k vysielateľovi. Teda zlý človek schytá dvojnásobne a nevinný sa ešte viac očistí. Takto to začína fungovať.
Neútočte! Útočná energia je ohováranie, závisť, preklínanie, zaklínanie, manipulácia, neprajnosť, ponižovanie, zneužívanie, až nenávisť. Neraďte, ak vás o to nepožiadali. Je to zasahovanie do života, teda tiež útok.

Pre toto je dobré mať ochranu vibrujúcej lásky, nevpustí zlo do našej aury. A aj pre to, aby sme sa dočkali raja a mohli byť jeho súčasťou. Od malička som túžila po tom, aby ľudia boli k sebe dobrosrdeční a dobroprajní. Mala som pocit, že sem nepatrím. Že som len rojko a mám sa začať tvrdo brániť proti zlu. Ale moje túžby sa začínajú napĺňať a teším sa, že ľudstvo smeruje k Láske. 

Celý môj blog je o čistení energií, osobných a aj tých v našom okolí. O tom, ako byť šťastný, plný radosti z vlastného bytia. Preto, ak máte vo svojom okolí neprebudených ľudí, skúste im povedať o mojom blogu. Nie kvôli mne, mňa si tí praví ľudia sami nájdu. Ale kvôli nim, alebo aj kvôli vám, ak cítite, že sa zväčšuje priepasť v osobnom raste medzi vami a vašimi blízkymi, vašimi priateľmi. 
Lebo dosť ťažko sa potom v takýchto nerovnocenných vzťahoch funguje. Jedna
i druhá strana má pocit, že je nepochopená. Jeden sa druhému javí ako bláznivý, lebo stále niečo vymýšľa a naopak tomu pokročilému sa ten druhý javí ako zadubenec,
s ktorým sa nedá pohnúť. Nikto z nás nie je čistý. Za svoj život sme mnoho zažili a zachovali sa rôzne. Nie sme lepší ako druhí, nemôžeme hriechmi druhých merať svoju svätosť.
Ale môžeme sa jeden druhého podopierať, milosť postaviť proti zlyhaniu. 

Analýzy, ktoré pre vás robím sú na to, aby ste sa sami seba viac pochopili a pochopili aj svojich blízkych. Možno skôr nájdete cestu k sebe a budete sa podporovať
v osobnom raste. Z Human design zistíte alebo si potvrdíte, či fungujete na základe srdiečka, citov, alebo hlavy a rozumu a čo s tým.
Lebo prišlo obdobie, kedy je podporované vyžarovanie lásky, nie inteligentný rozum.

Zvyšujte svoje vibrácie, zvyšujte vibrácie svojho interiéru. Trieďte, odstraňujte
a dávajte nové energie. Ja vám s tým rada pomôžem.
Choďte do prírody, choďte na posvätné miesta.
Každý kope sám za seba. Každý má začať pracovať sám na sebe.
Každý je zodpovedný sám za seba.

Ako komunikovať so stromami


Ešte jedna zaujímavosť, ako môžeme zvýšiť svoje vibrácie Lásky.
V tomto roku na matičke Zemičke sú tri miesta, kde sú otvorené energetické portály pre blahodárnu energiu. Jedno miesto je v Bulharsku, druhé v Čile a tretie na Slovensku v Banskej Bystrici. 
Je to nenápadný kostolík sv. Alžbety postavený v 13. storočí. Je tu najsilnejší energetický portál na Zemi. 


Takto nádherne vás privíta pri vstupe 


Sv. Alžbeta bola uhorská princezná a grófka a za svoj krátky život prežila veľmi veľa. No hlavne bola mimoriadne súcitná k žobrákom, k vdovám a sirotám, ku chorým, k núdznym, prenasledovaným a aj k charitatívnym organizáciám. Všetok svoj majetok rozdávala týmto ľuďom a sama im slúžila.  


Banskobystričania,

v tomto roku tu máme silnú energiu lásky. Nech sa nám darí, nech sme šťastní, nech sme príkladom pre iné mestá. Nech naše mesto prekvitá a s ním aj naše šťastie. Nech každý priloží ruku k dielu. Zveľaďujte si svoje bývanie, svoje pracovisko, svoju obec, mesto. Každý sám od seba...
Táto energia zasiahne aj celé Slovensko. Je to veľká šanca pre šťastnejší život.
Za toto milosrdenstvo ďakujeme ...

Nevadí, že anglický trh sa nám uzatvorí. Že ľudia sa vrátia domov. Lebo prví budú poslední a poslední budú prví. Platí to aj pre štáty. Platí to aj pre Slovensko, aj pre strednú Európu. Krajiny, ktoré sú pokorné a späté s prírodou, skromnejšie, bez chorých mrakodrapov, sú ochránené od nájazdov iných kultúr. Sme tu chránení. A budeme pozdvihnutí. Otvorme svoje srdcia. Zem i Nebo nám v tom pomáha. 

Ďakujeme Bohu. 
Nech sa tak stane.Tak teraz sa pozrite, čo mi prišlo mailom 17. apríla 2017 :)
Zakaždým sa mi stane, že myšlienky, ktoré dám do blogu sa mi neskôr potvrdia, takže nepíšem bludy, zrejme mi chodia z éterickej knižnice:)

Pravá viera sa nevie dočkať, kedy príde Pán Ježiš - 17. apríl

John Piper

...tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. – List Židom 9:28 (ekumenický preklad)

Čo musíš urobiť, aby si mohol vedieť, že tvoje hriechy zmyla krv Pána Ježiša a že ťa pri svojom príchode zachráni pred Božím hnevom a privedie do večného života? Tu je odpoveď: Ver Pánovi Ježišovi tak, že budeš dychtivo očakávať Jeho druhý príchod. Náš verš hovorí, že On príde, aby zachránil tých, ktorí Ho (túžobne) očakávajú. Ako sa môžeš pripraviť? Ako zažívaš Božie odpustenie v Kristu a pripravuješ sa na stretnutie s Ním? Tým, že mu veríš tak, že túžiš, aby prišiel.
Túžobné očakávanie Krista je znakom, že Ho milujeme a spoliehame sa na Neho. Skutočne pravdivo Mu dôverujeme. Je aj falošná viera, ktorá chce len uniknúť pred peklom, ale vôbec netúži po Kristovi. Tento druh viery nespasí. Jej výsledkom nie je dychtivá túžba, aby Pán Ježiš prišiel. V skutočnosti by bola radšej, keby to ešte dlho odkladal, aby si mohla čo najviac užiť na tomto svete.
Ale viera, ktorá sa naozaj drží Pána Ježiša ako Spasiteľa, Pokladu, Nádeje a Radosti, je viera, ktorá spôsobuje, že túžime, aby prišiel. A takáto viera zachraňuje.
Preto ťa nabádam, odvráť sa od sveta a od hriechu. Obráť sa ku Kristovi. Prijmi Ho, privítaj Ho a priviň sa k Nemu. Nech nie je pre teba len poistkou pri pohrome, ale túžobne Ho očakávaj ako svoj najväčší poklad, Priateľa a Pána.
Zamyslenia prevzaté z webu http://www.desiringgod.org/streda 22. februára 2017

Bydlisko je náš osud

Ak žijeme na určitom mieste, má to svoj význam. Máme zažiť niečo, čo je pre nás užitočné v osobnom raste. Platí to najmä, keď sa narodíme a keď sme maličkí, aj keď už dospievame a sme odkázaní na rodičov a opatrovateľov. To miesto nám chce niečo dôležité dať do života. Aj miesto, aj ľudia v tom mieste a okolí. Aj tak s tým nič nenarobíme, sme neplnoletí. Len ak je to už kritické, tak dieťa reaguje na negatíva chorobou a múdri rodičia začnú pátrať po jej príčinách a v akútnych prípadoch sa aj odsťahujú. 

No ako dospeláci si miesto svojho života a aj partnera svojho života vyberáme sami. Je na nás, aký výber urobíme. Nie je to ľahké rozhodnutie. Každý chceme pre seba 
a svoju budúcu rodinku len to najlepšie z našich možností. Ale vyberieme si to najlepšie? To zistíme obyčajne len časom. Ak sme dlhodobo spokojní, tak je to fajn. No ak sa nám začnú diať nezvyčajné alebo nepríjemné veci, potom hľadáme príčinu. Nie je vhodné hneď zutekať zo vzťahu. Možno je potrebné urobiť iné opatrenia. 
Možno sa presťahovať, možno len urobiť rekonštrukciu interiéru podľa prírodných zákonov, ktoré budú s vami rezonovať. Možno starý dom zbúrať a postaviť nový. Každá situácia si vyžaduje niečo iné. 

Jedno je však pre všetkých spoločné. Ak nemáte urobenú rekonštrukciu bytu, rodinného domu alebo pracoviska po roku 2003, tak skôr či neskôr sa ľuďom 
v takýchto prostrediach prestane dariť. A môže to vypadať ako v tejto sarkastickej poučnej pesničke. V mnohých prípadoch to aj tak vyzerá, bez peňazí, bez morálky, bez lásky...Na svedomí to má častokrát Veľká medvedica. Nie je to indiánka:) Je to súhvezdie Veľkého voza, ktoré vidíme voľným okom na nebi. Jeho hviezdy majú na náš interiér veľký a zásadný vplyv. 

Ako celý vesmír, tak aj toto súhvezdie funguje v pravidelných opakujúcich sa cykloch. My, majstri vedy o bývaní vieme, ako tieto cykly fungujú a aký majú vplyv na nehnuteľnosti a tým pádom aj na osudy ľudí, dokonca na fungovanie našich orgánov. 

V roku 2004 začal nový dvadsaťročný cyklus, ktorý má kvalitu energií týchto hviezd zmenenú oproti predchádzajúcemu cyklu. A práve táto zmena je príčinou mnohých nezdarov, krachov, rozchodov. 

Ak ešte nemáte urobenú rekonštrukciu svojho interiéru od roku 2004, alebo ju máte
a predsa zažívate udalosti pre vás nepríjemné a zásadné, tak som tu pre vás. Lebo nie je rekonštrukcia ako rekonštrukcia.

Napíšte mi: jankag888@gmail.com


Budem sa na vás tešiť. 

                                           Janka


pondelok 13. februára 2017

Vlastný šťastný svet

Príde redaktorka z Bratislavy na Liptov do salaša a pýta sa baču:
„Pán bača, viete kto to bol Lenin?“
„Neviem pani redaktorka.“
„A viete, kto to bol Brežnev?“
„Ani toho nepoznám.“
„A kto sú .... (naši politici)?“
„Ani tých nepoznám.“
„Bože môj,“ vzdychne si redaktorka, „tu musí byť krásne ...“


V tomto príbehu je hlboká pravda. Sami si vytvárame vlastný svet, vlastný život.
Na čo sa zameriame, to patrí do nášho života. Čo nevnímame, to tam nepatrí.
Nevidíme to, neprežívame to, neovplyvňuje nás to.
Napr. ideme do butiku si kúpiť nohavice. Hľadáme nohavice. Ostatné veci prehliadame. Jednoducho nie sú tam. Pre nás tam ostatné veci nie sú.
Alebo sme v miestnosti, kde je totálna tma. My máme v ruke baterku a ňou si zasvietime na nejaký objekt. Ten objekt patrí do nášho sveta, ale nevieme, čo je ešte
v miestnosti. Nezaujíma nás to. Teda to pre nás neexistuje. 
A takto by sme si mali vyberať, čo si do svojho života pustíme a čo nie. Ostatné neexistuje.
Len ak nám to nasilu príde do cesty, vysporiadame sa s tým. Inak tomu nevenujeme pozornosť.
Stále to píšem, že tv programy si treba starostlivo vyberať, knihy si treba starostlivo vyberať, aj hudbu si treba starostlivo vyberať, ľudí si treba starostlivo vyberať, prostredie si treba starostlivo vyberať alebo starostlivo ošetriť a dobíjať.
Zajtra je Valentín a tak iste myslíme na svojich blízkych. Chceme ich milo prekvapiť.No často zabúdame na seba.

V Číne už začala oficiálne jar. Aj keď v našom kalendári je neskôr, je už čas na detoxikáciu.
Možno ste so mnou aj vy urobili detoxikáciu šatníka, skríň, šuplíkov, pivníc, povál, myšlienok,  ...

Teraz je rad na náš organizmus. 

Tento rok a hlavne jeho prvá polovica, bude vzdušná, veterná, vysúšajúca. Organizmus bude namáhaný, vysušený. Hlavne krvný obeh a srdiečko bude pociťovať nedostatok vody.
Dávajte si na seba veľký pozor.

Obzvlášť dávajte pozor na pitný režim.  

Kedysi som moju mamičku stále napomínala, aby nezabudla pravidelne piť vodu. Lebo v staršom veku človek už tak nepociťuje smäd. Ale telo tekutiny potrebuje, aby mohlo zdravo fungovať.
Už som ja pomaly v jej veku a tiež musím mať na pamäti, že musím cez deň viackrát piť, aj keď nie som smädná. Keď je človek smädný, aj mladý človek, tak to je už krajný signál organizmu, SOS. Treba sa napiť skôr. Aj pred spaním treba vypiť pohár vody, tak sa môže zabrániť infarktu. Tiež je dobré mať pri sebe ako prevenciu acylpyrín alebo už pri akútnom stave nitroglycerín, ktorý sa dáva pod jazyk. V peňaženke aj na nočnom stolíku majte pre akútny prípad nitroglycerín.

Keďže tento rok bude zaťažený obehový systém a srdiečko, treba okrem pitného režimu,

intenzívne čistiť krv. 

Telo si ju čistí, ale treba mu pomôcť.

Takto to teraz robíme my:

Pijeme odšťavenú cviklu, mrkvu a jablko. Mňaaaaaam ... Až sa organizmu žiada zemitá chuť.

Hlavne cvikla je na očistu krvi dôležitá.  

Môžete si ju aj naspinovať. Postaviť pohár so šťavičkou alebo s vodou na alebo nad medenú pravotočivú špirálu. Ja si špirály vyrábam sama, rukami do nich vkladám svoju energiu srdečnej čakry, lásky, Lásky...


"Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!"  Jn 14,27

Ešte raz pripomínam, pozor na srdiečko .............. a hlavne marec býva najkritickejší .....
Čistiť krv, riediť krv a nešťastie nahradiť pokojom a šťastím.

Okrem cvikly vždy zaberá láska. Majte sa radi. Doprajte si niečo milé, niečo zmysluplné, čo vás poteší a nechá vzlietnuť vašu dušičku.

Niečo nové sa dozvedieť o sebe je vždy povznášajúce. So šálkou šťavy z cvikly si prečítať o sebe

štúdiu Human design

Osobnú analýzu 

alebo múdru knižku napríklad od Táničky Havlíčkovej

                                                                                    srdiečko vždy poteší.Napíšte mi:
meno, priezvisko
dátum narodenia, čas narodenia (aspoň približný)
miesto narodenia ak ste sa narodili mimo Slovenska


Budem sa na vás tešiť. 

                                           Janka

PONUKA V SKRATKE:     http://jankagreg328.blogspot.sk/2016/10/cennik_7.html


Dodatočne prikladám:

štvrtok 9. februára 2017

Valentínsky darček


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt valentínske srdiečka

Na Valentína som sa vydávala, ale kedysi pred 36. rokmi sme netušili, že takýto sviatok existuje. Bola to sobota ako každá iná, len pre mňa výnimočná. Aj ja som bola, ako inak, výnimočná. Nemala som biele šaty, ale ružové dole s vyšitými bielymi konvalinkami, model z Burdy, a biely klobúk, žiaden závoj. Na mestskom úrade o nás hovorili ako o luxusne oblečenom páre
a moju fotografiu tváre v klobúku vystavil fotoateliér na celý výklad.
Šaty mi ušila krajčírka a tie konvalinky mi vyšila moja mamička.
Ja som si ušila spoločenské šaty, tie, čo sa obliekajú po polnoci. Látku som zohnala
v Tuzexe, bola čiernostrieborná trblietavá, kĺzala sa ako živé striebro, musela som ju ušiť spolu so spodničkou. Boli dlhé po zem, vzadu s rozparkom a holých chrbtom. Krásne a odvážne, hlavne na tú dobu. A toto som všetko stihla pomedzi skúšky na vysokej škole, len som si tak odbehla od skúšok, pricestovala, ušila a vydala sa:) 
Ja som podľa štúdie Human design MANIFESTUJÚCI GENERÁTOR. Je to typ človeka, ktorý stihne toľko, čo druhí by nestihli za 4 životy. To je pravda, mám toľko nápadov, že mám čo robiť, aby som ich utriedila, učesala a zrealizovala. 

Pri tejto mojej spomienke ma napadlo, že by som vám mohla dať DARČEK.

Každému páru, ktorý si objedná u mňa štúdiu Human design, urobím zdarma analýzu vášho spoločného smerovania.

Ak už niekto máte urobenú štúdiu u mňa, tak stačí, ak si doobjednáte štúdiu svojho partnera. Aj vám urobím vaše spoločné smerovanie zdarma.

štúdia Human design ... 1 osoba = 15 €

Do konca februára t.r.  ... 

- ak doobjednáte partnera ... 1 osoba = 15 € + spoločné smerovanie zdarma

- partneri 30 € + spoločné smerovanie zdarma

 + 


DAJTE UNIKÁTNY VALENTÍNSKY DARČEK SVOJMU PARTNEROVI

Napíšte mi:
meno, priezvisko
dátum narodenia, čas narodenia (aspoň približný)
miesto narodenia ak ste sa narodili mimo Slovenska


Budem sa na vás tešiť. 

                                           Janka