Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)jankag888@gmail.com
Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


pondelok 28. januára 2013

Duchovné bytosti - podpora a upokojenie

Ešte by som chcela doplniť predchádzajúci článok. Spomínala som našich zosnulých, ako sa chodia lúčiť so svojimi blízkymi. Ako presne vedia, kde kto sa práve nachádza
a ako vedia rýchlo prekonať aj veľké vzdialenosti. Oni aj na svojich pohreboch vidia
a počujú, ako sa o nich hovorí. Či v dobrom, alebo či v zlom. Tiež cítia bolesť, ak ich telo dajú ich blízki kremovať v krematóriu. Za pár dní ich duša nie je celkom odpojená od tela. Preto upálenie tela cítia. Klasika je klasika. Uložiť telo k odpočinku do zeme. Duša má čas sa v pokoji od neho oddeliť. 

No pre svojich blízkych zosnulých môžeme urobiť aj viac. Napríklad dať im slúžiť svätú omšu, aby mali v staronovom svete ľahšiu cestu. Kto nenavštevuje sväté stánky, tak stačí, ak sa za nich občas doma pomodlí. Vyšle im lásku, vďačnosť, úctu. Pomôže im to. Mnohé národy majú vo zvyku svojim predkom pripravovať obetné dary. A nielen svojim predkom, ale aj všetkým duchovným bytostiam, ktoré obývajú ich domovy, aby si ich udobrili. Vo svojich domovoch majú domáce oltáre, kde kladú obetné dary pre duchovné bytosti. Napríklad kvety, ovocie, sušienky, uvaria kávu alebo čaj. Niektorí dajú aj cigarety či alkohol. Tiež peniaze. Pritom pália sviečky alebo vonné tyčinky. Dym modlitby
a obetné dary prenáša do iného sveta. Oltáriky sú tiež zasvätené nielen predkom, rôznym duchom, ale aj rôznym bôžikom. Úlohou takýchto domácich oltárov je chrániť dom pred zlom a prinášať ich majiteľom zdravie, šťastie a peniaze. 


Aj slovenské domácnosti majú svoje zvyky. Moja stará mama, dobrá katolíčka, mala
v jednej miestnosti v dome bielizník so zásuvkami. Na tomto bielizníku mala biely obrus
a na ňom sošku Panenky Márie a Ježiša Krista a po stranách svietniky. Nad týmto oltárom mala na stene zavesené zrkadlo v širokom zlatom ráme a bolo naklonené tak, aby sme sa v ňom videli. Tu sa chodievala modliť, páliť sviečky. Ale najviac si ju pamätám, ako sedávala večer po tme v kuchyni. V sporáku praskalo drevo, bolo tam príjemne teplo a ona sa s pátričkami v ruke každý večer modlila. Rada som ju počúvala, lebo vedela rozprávať príbehy, čo sa kedysi stalo, ako žili a tiež veľa čítala, tak príbehy
z prečítaných kníh. Druhá stará mama, evanjelička, bola taká dobrá a milá ku každému, že niektorí ľudia zo širokej rodiny sa modlia k nej, ako k svätej bytosti. Obyčajne každá rodina má svojho svätého príbuzného, ku ktorému sa modlí a jeho fotografiu majú na domácom oltári. Alebo fotografiu svojich viacerých predkov. 


Dve dobré rady:

- Nevystavujte spoločne fotografie zosnulých a živých. Nevystavujte ani fotografie mŕtvych, aby ste ich nedržali tu. 

- Majte v úcte svojich predkov. V rode je vaša sila. A najväčšia sila je vždy od starých rodičov. Aj od rodičov, ale od starých rodičov je väčšia. Starajte sa o ich pietne miesto, čistite, vyzdobte, zapáľte sviečky, pomodlite sa za nich.

Už v starej Číne poznali silu rodu. Veď učenie Feng shui vzniklo najprv pozorovaním prírodných zákonov a samotnej prírody a umiestňovaním hrobiek tak, aby boli posilou pre ďalšie generácie.  Tomuto sa hovorí Jin Feng shui - Feng shui pre mŕtvych. Až neskôr sa tieto poznatky začali uplatňovať aj pre príbytky živých ľudí - Jang Feng shui.

Aj kresťania majú prikázanie - Váž si rodičov. Nie je to príkaz, je to návod, ako byť šťastný a čerpať silu. 

"Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj" (Ex 20,12).
  • Zachovávanie tohto prikázania poskytuje spolu s duchovnými darmi aj časné dary pokoja a blahobytu.
  • Nezachovávanie tohto prikázania prináša veľké škody spoločnosti i jednotlivcom.


U nás v rodine sa na Vianoce traduje, že pri štedrovečernej večeri sa nachystajú taniere aj pre blízkych, ktorí nemôžu byť s nami. A pre smrťku, aby sme si ju udobrili, tak každý dáme pre ňu zo svojho taniera niekoľko opekancov vedľa na servítku a necháme ich tam celú noc až do rána. Keď sa z nich nasýti, vyhodíme ich. 

Na ochranu je dobré nosiť zlatý hladký krížik ako prívesok na retiazke. Nikdy nenoste ukrižovaného Pána Ježiša. Mohlo by vám to do života priniesť utrpenie. Ten patrí do kostolov. Aj Panna Mária na prívesku je výborná pre ochranu.
Noste ich na srdečnej alebo hrdelnej čakre. Budú žehnať nielen vás, ale aj tých, ktorí ich budú pri stretnutí s vami vidieť. Je to výborný spôsob, ako zlú energiu premeníte na dobrú a tým si skvalitníte aj svoju osobnú auru a svoju charizmu.


Kedysi sa konali dožinkové slávnosti. Niektoré obce si tieto tradície zachovali dodnes.
V septembri pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie obyvatelia
v krojoch idú v sprievode a nesú kríž a dožinkový veniec odovzdajú starostovi obce. Potom idú spoločne odovzdať plody zeme k oltáru. Kvety, chlieb, víno, hrozno, hostiu. Takto sa poďakujú za úrodu, aby jej bolo hojnosť aj na budúce.

Moja milá blízka rodina mi poslala takéto fotografie z dožiniek. Kostol nádherne vyzdobený darmi od našej matičky Zeme. Je to nádherný prejav úcty, vďaky a Lásky. 


V októbri sa vyrezávali z tekvíc strašidlá, aby sa z domov odohnali zlí duchovia. Naši predkovia, aj tí a hlavne tí pohanskí, mali veľa krásnych zvykov k uctievaniu predkov, duchovných bytostí, k uctievaniu Zeme, Slnka, Mesiaca a ostatných planét. Mnohé pohanské tradície prevzali kresťania.

Všetky tieto svetelné bytosti od svätých, rodinných svätých, ostatných blízkych zosnulých až po anjelov strážnych či archanjelov, ale aj iné duchovné bytosti či entity, majú radi obetné dary. Vedia z nich vysať energiu, ktorá ich upokojí. Preto je dobré pravidelne im prinášať dary. Páliť sviečky či vonné tyčinky. 

Vyberte si vznešenejšie miesto pre váš oltár. Môže byť v hale oproti vašim vchodovým dverám. Bude neustále čistiť energiu a priťahovať do života dobré veci. Niektorí poradcovia odporúčajú spraviť oltár na severozápade. Má to logiku z hľadiska paláca duchovných mentorov, ale tu prosím nepáľte sviečky. Maximálne tak vonné tyčinky.

Každý človek má svoju životnú hviezdu. Každá životná hviezda má obsadený niektorý
z palácov, zo svetových strán. Odtiaľ môže každý človek výdatne čerpať životnú energiu a dostávať pomoc z duchovného sveta.Ak vás zaujíma, odkiaľ máte čerpať svoju životnú energiu 
kde si urobiť svoj domáci osobný oltárik, tak mi napíšte. Na oltárik položte sošku alebo obrázok svätca či obrázok duchovnej bytosti (archanjela, anjela). Prineste mu na tanieriku obetné dary, napríklad jabĺčko, sušienky, oriešky, sušené ovocie, v šálke uvarenú kávičku a podobne. Je to prejav vďaky za to, čo pre vás robí. Pri zapaľovaní sviečky zápalkami povedzte -
"Túto sviečku zapaľujem pre teba .......... ako obetný dar."
Pomodlite sa a nechajte sviečku dohorieť. 
Na druhý deň obetné dary vyhoďte. Nie sú vhodné na konzumáciu. 

Aj tu platí zákon dávania a brania. Stále len žiadame a prosíme. Je potrebné aj dávať.

Takéto obetné dary môžete pripraviť aj pre bytosti, ktoré žijú vo vašej domácnosti
v paralelnom svete, ktorý nevidíme. Ale on tu je. Je lepšie s týmito splubývajúcimi vychádzať dobre, akoby ste sa ich mali báť, alebo ich ignorovať. Zjemníte tým svoje vnímanie a porozumiete intuícii a signálom z okolia. Budete sa vedieť lepšie orientovať vo svojom živote a prijímať múdre rozhodnutia. 

V roku 2013 môžete páliť sviečky na juhu. Vyhnite sa centru, juhozápadu a západu.
V ostatných smeroch môžete použiť vonné tyčinky.
No práve tam, kde sú negatívne energie, ktorým sa máte vyhýbať, je dobré umiestniť sväté predmety, ktoré budú neustále negatívnu energiu transformovať na čistú energiu, budú vytvárať posvätný priestor. Napríklad sošky alebo obrazy svätých, hladký kríž, Sv. Bibliu. Každý podľa vlastného výberu a vierovyznania. Budú vám prinášať do života požehnanie.
Veľa požehnania
                                                  Janka

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVED


Modlitba za ochranu domu:

https://www.youtube.com/watch?v=W3RrPhba96MPohanské zvyky:


Práca s energiami:

nedeľa 20. januára 2013

Nespavosť, depresia, prekliatia a iné


K tomuto príspevku ma inšpirovali listy mojich čitateľov, v ktorých píšu, že nemôžu spávať, mávajú čierne myšlienky, strach a pod..

Spánok je v dnešnej dobe problém mnohých ľudí.  Mnoho článkov upozorňuje na obdobie transformácie, zmeny v životoch a to je na človeka veľká záťaž. Tiež doterajší Matrix je nastavený tak, aby ľudí zotročil a požaduje vyššie a vyššie pracovné výkony,  bezvýhradnú lojálnosť k firme a cielene nastavenú zadlženosť rodín. Mladá generácia to považuje za samozrejmosť, akoby bola už tak naprogramovaná. Preto je v obľube firiem dosadzovať do kľúčových obchodných manažérskych pozícií mladých ľudí, ktorí ako zombie verne slúžia Matrixu  - simulovanému životu a častokrát bezohľadne šikanujú ľudí.  Zombie je zotročená osoba, ktorá pod vplyvom programovania či omamných látok slepo či nevedomo vykonáva príkazy iného človeka, ktorý ju ovláda. A takto to vyzerá v mnohých firmách. Najmä v tých nadnárodných. Aspoň sa vrcholový manažment firmy má dobre a aj farmaceutické spoločnosti si prídu na svoje. Nespavosť, depresia, stres sú bežné javy. A začínajú byť aj bežné infarkty mladých ľudí. 
A čo vaše malé deti, ktoré presúvate do pravidelnej opatery starých rodičov. Nie je vám to ľúto? Aj oni majú svoj stres v škôlke a ešte poobede ich zverujete starým rodičom, aby ste mohli byť do večera v práci. Malé deti sa nevedia brániť, ale ak sa vám hádžu o zem, mávajú náhle vysoké horúčky, tak sa zamyslite nad sebou. Oni vedia, že niečo nie je v poriadku, ich duše sú obyčajne staré múdre duše, ale malý organizmus to inak nevie vyjadriť. Vyjadria sa v puberte, kedy sa im opäť otvorí duchovný svet, tretie oko a cit pre spravodlivosť. Ak má dieťa od malička svoj normálny režim a dostatok oddychu v domácom prostredí so svojimi rodičmi, tak pubertu ani nezbadáte. Ak nie, tak sa máte na čo tešiť.


Toto potrebujete?


My, čo si toho viac pamätáme, vieme, že skutočný život je o inom.  

Sklony k čiernym myšlienkam a k nespavosti vyvolávajú aj hororové filmy. Aj to je presne cielený program masmédií. Hlavne mladá generácia je zvedavá a pozerá na takéto choré scény. A to nie je už len o nespavosti, ale o depresiách a čo je ešte horšie – programovanie si svojho osudu a privolávanie podobných udalostí do svojich životov. Nevidíte, že tí, čo poťahujú nitky, nemajú s vami dobré úmysly?


Aj toto potrebujete?

Radšej si kúpte TV s internetom, prípadne aj s 3D. Aj keď u nás programy v 3D ešte nie sú a na nete ich je málo. Ale dajú sa v 3D pozerať prírodopisné dokumenty, je to nádherné. Alebo sa dajú z 2D do 3D nastaviť. A na nete nájdete veľa zaujímavých
a zmysluplných dokumentov či filmov. Nemusíte mať ani takýto TV, stačí vám PC
s internetom. Ale voľný čas strávite zmysluplne, tak aby vás nadchol, nabil pozitívnou energiou. Hovorí sa, že múdri ľudia majú veľkú knižnicu a malý televízor. Ale v dnešnej informačnej dobe to už neplatí. Najväčšia knižnica je na internete. 


Je okolo nás mnoho energií, ktoré nepoznáme a preto sa nevieme im brániť.

Môžu to byť energie hviezd, ktoré na nás pôsobia na tom mieste, kde spávame. Energie okolitých predmetov, energie Zeme, energie éteru,  energie samotných nás ľudí.


Pozrite si články v mojom blogu:

Vzácny liek, Lietajúce hviezdy 2013, Lietajúce hviezdy 2013 – živly a domáce prostriedky, Prírodné a umelé žiariče, Energie, ktoré vidíme, Choré domy, Upokojenie, Ako sa zbaviť strachu, TV pre vás, Dobrá karma, Ľudová múdrosť a psychosomatika, Požehnané číslo 13, Ukradnutá duša, Životná energia.No sú aj iné príčiny nespavosti a depresií. Je to nami neviditeľný svet plný rôznych bytostí. Dobrých, zablúdených aj zlých. Aj tento svet na nás vplýva. Na niekoho menej, na niekoho až tak, že z toho môže aj ochorieť.

S týmto svetom mám aj ja rôzne skúsenosti:

Už ako študentka po strednej škole. Vtedy cez prázdniny som sa dozvedela, že v jednom mestečku zomrel jeden kamarát. Odvtedy som v noci nemohla spať a držalo ma to až dovtedy, kým som nešla na vysokú školu do iného mesta. Tam to už prestalo. Takže niekedy pomôže zmena prostredia.

Ako tridsať ročná som sa začala zaoberať astrálnym svetom. A bez akéhokoľvek vedenia nejakým múdrym učiteľom. Čítala som o tom vtedy dostupné knihy. A stali sa mi zvláštne udalosti, ktoré ma vystrašili. Skôr, ako mi mal zazvoniť ráno budík, tak ma niekto prebudil fúknutím vzduchu do tváre. Otvorila som oči a nikoho som nevidela.
Potom v noci v polospánku som videla obraz Ježiša a videla som na oblohe jasnú žiaru, ktorá vychádzala akoby z diery na oblohe. Išla som sa pozrieť na ňu bližšie a keď som bola blízko, tak mnou niekto riadne zamykal, aby som sa prebrala. Opäť tam nikto nebol. Aspoň ja som nikoho nevidela, ale to lomcovanie so mnou, aby som sa prebrala, bolo poriadne, doteraz si to pamätám.
Po týchto skúsenostiach som sa prestala venovať tomuto neznámemu svetu a prestalo to. Preto nepozerajte podivné filmy, hororové filmy a podobne a ani nečítajte takéto veci, ak nemáte spoľahlivého učiteľa.

V neskoršom veku, ešte u nás nebolo ani zmienky o učení Feng shui, som si urobila rekonštrukciu bytu. Čo čert nechcel, (alebo žeby chcel?) sme si dali postele na nesprávne miesto. Viete čo sa mi stalo? Náhle som prišla o rodičov, o prácu, problémy s dedičstvom, problémy so zdravím.  Jedna udalosť za druhou. 
V tom mieste, kde som spávala, mi začalo psychicky bolestivo pískať v hlave. A vtedy som sa spamätala a premiestnila postele inde. Vtedy som to spravila intuitívne, ale prešla som životnou katastrofou. 
Dnes mi je jasné, prečo sa to všetko stalo. Je to miesto v byte, kde pôsobia duchovia. Je to energia, ktorá pri dlhšom pôsobení na človeka, môže vyvolávať depresie, nespavosť, náhle a nečakané negatívne zmeny v živote rôzneho druhu. Je to aj energia, ktorá kazí prístroje. Náhle sa vám niečo pokazí, opravíte to a zase sa pokazí. Ako vieme, duch ovláda hmotu. A tak si tu duchovia s nami hrajú. Kazia nám prístroje. Nám sa radi hrajú s televízorom. Je nový a niekedy nám ho nedovolia zapnúť, až na piaty raz. A to je už druhý televízor na tom istom mieste, ktorý skúša našu trpezlivosť. Moja dcéra má túto energiu duchov v kuchyni. Samozrejme, že sa jej tam kazia elektrospotrebiče.
Keď boli deti malé, tak oni spávali v tejto zóne. Staršej dcére to nevadilo, ale mladšia každú božiu polnoc sa zobudila a prišla spať ku mne. Dva roky som sa pre ňu nevyspala a nepoznala som vtedy príčinu. Malé deti vidia duchovný svet, myslia si, že je to prirodzené, že to patrí k životu. Ale ruší ich to. Veď aj my by sme ho videli, keby sme nemali nánosy duchovných nečistôt nahromadených počas dospelého života.
Keď sa deti narodili, tak som im dávala na čiapočku alebo na košieľku červenú stužku, aby ich chránila pred duchmi a urieknutím. Neskôr v detskej izbe mali oranžovo červené závesy a z tej istej látky ozdobné vankúšiky. Bola to len náhoda alebo moja intuícia, ktorá mi poradila farbu doplnkov. Netušila som, že detská izba je v takejto zóne. Vy môžete dať dieťatku na rúčku červenú stužku, aj keď je už školák. Bude ho ochraňovať. V prípade detí je jedno, na ktorú rúčku ju uviažete. Stačí hrubšia červená nitka, napríklad kúsok bavlny.

Táto energia Chueh Ming môže spôsobiť nepredvídateľné náhle udalosti: úplná strata, nešťastie, smrť, ukončenie manželstva, smrť blízkych, depresie, mentálne choroby, úrazy, samovraždy, neproduktívna kariéra, krádeže, lúpeže, finančné straty. Vážne nešťastia, niekedy s fatálnymi následkami.  Je to oblasť nevyváženosti, v ktorej ide život raz hore, raz dole, podľa svetového smeru, v ktorom sa nachádza. Napríklad na východe, môže byť zdravie chvíľu v poriadku, chvíľu horšie. Podobne to môže byť v kariére, ak sa oblasť duchov nachádza na severe. V tejto oblasti sa môžu vyskytovať rôzne bytosti. Osoby podľa tohto vplyvu môžu mať ťažkosti v každom úsilí a môže spôsobiť depresie, duševné choroby, nehody a samovražedné pocity. 
Treba brať účinky Chueh Ming vážne, lebo sú skutočne silné. Napríklad nehody alebo choroby z povolania.  Zhoršujú ich aj škodlivé vonkajšie formy – ostré hrany budov, stožiare a pod. Oblasť duchov pri ladení chránime. Nespať v tejto miestnosti, ak nie je možné sa jej vyhnúť, tak účinne ošetriť.Ak sa vám dejú niektoré z opísaných udalostí, tak vám dám úlohu:


V mojom blogu si otvorte článok – Pôdorys a paláce, podľa neho si nakreslite v mierke pôdorys vášho bytu či domu. Ak je dom viacposchodový, tak osobitne každé poschodie. Nájdite si stred – ťažisko – pôdorysu a priložte šablónu, ktorú som priložila k článku - Pôdorys a paláce. Natočte ju na os sever – juh. Vyznačte jednotlivé výseky – paláce – na pôdoryse vášho bytu či domu. Takto zistíte, v ktorej časti aké máte svetové strany.

Keď to už máte hotové, tak sa pozrite, v akej svetovej strane sa nachádza hlavný vstup do bytu či domu. Na poschodiach je vstupom schodisko.

Z nasledujúcej tabuľky zistíte, kde sa u vás nachádza zóna, palác duchov a ak sa vám mu nedá vyhnúť, tak ho skúste ošetriť podľa tabuľky:


Smer vchodu:
Zóna duchov:
Možné následky súvisiace
s palácom:
Ošetrenie:
sever
SV
Depresie
Miska s vodou
SV
S
Problémy v kariére, strata peňazí
Fontánka
Východ
SZ
Problémy hlavy rodiny s jej uživením, nehody, nepriatelia
Denné jasné svetlo, červená farba závesov
JV
JZ
Problémy matky, ženy, hádky, rozvod, súdy
Miska s vodou
Juh
Z
Problémy s deťmi, nezdarné projekty
Denné jasné svetlo, červená farba závesov
JZ
JV
Strata majetku
Denné jasné svetlo, červená farba závesov
Západ
J
Nešťastný život, nezdary, ponižovanie
Denné jasné svetlo, oheň, červená farba závesov
SZ
V
Problémy so zdravím, problémy s predkami
Denné jasné svetlo, červená farba závesov

Univerzálnymi liekmi sú 6 rúrková mosadzná zvonkohra s dutými rúrkami v rohu izby alebo soška korytnačky s pancierom otočeným v príslušnom smere. Zvonkohra s dutými rúrkami očisťuje energiu cez duté rúrky a pancier korytnačky ochraňuje od negatívnych energií a je symbolom dlhého života.

Táto oblasť duchov je u nás stále živá. Mali sme duchovnú bytosť, ktorá nám pravidelne pískala. Monotónne a niekoľko krát za sebou. Máme to aj nahraté na diktafóne. Niekedy sme ju videli ako množstvo letiacich drobných iskierok. Sú to obyčajne zatúlané duše. Človek zomrie a keď sa prebudí v duchovnom svete, tak si myslí, že stále žije tu dole v materiálnom svete. Nevie, že má odísť za Svetlom. A tak nám dáva najavo, že je tu. Niekedy je to pískanie, niekedy je to klopkanie, niekedy cítiť závan chladu, niekedy závan cigarety, ak bol fajčiar.
Týmto dušiam treba pomôcť. Ja som do rohu izby zavesila 6 rúrkovú mosadznú zvonkohru s dutými rúrkami. A poslali sme ho preč za Svetlom.


Urobili sme vo vzduchu pravou rukou kríž a povedali:

"V mene Otca i Syna i Ducha svätého, odíď za Svetlom !!!"
A viac pískanie nebolo.  Občas, keď si na niečo pomyslím, tak v tom rohu nejaká bytosť moju myšlienku potvrdí klepnutím na garnižu. Občas sa s nami zahrá hru na trpezlivosť 
s televízorom. Vnúčik, keď bol menší, tak sa do toho kúta uprene díval. Ale nevedel povedať, čo vidí.  

Nedávno sme boli na pohrebe tety. Keď zomrela, tak sa bola rozlúčiť so svojimi blízkymi. Zabúchala na dvere vlastného domu, zabúchala na dvere izby v hoteli na Kube 
a zabúchala aj mne zvonku na okennú parapetu. Moji rodičia zase jeden po druhom rozbili taký istý hrnček. My si nevieme predstaviť svet vo vyššej dimenzii. Ako sa dá 
v okamihu byť na Kube, potom na Slovensku a kdekoľvek si zmyslia. Zrejme po odhodení ťažkopádneho tela je toto všetko možné. Iné národy prechod do inej dimenzie oslavujú, my ich oplakávame. Ale keď človek chýba, nedá sa jasať. U nás sa skôr prejaví sebaľútosť, že už nemôžeme byť s nimi, u iných národov radosť z odchodu blízkeho do vyššej dimenzie.  Táto druhá alternatíva je pre zosnulých ľahšia, pomáha im v pokoji odísť. 

Ak sa neviete zbaviť nespavosti či depresií, tak na chvíľku pomáha vyspovedanie sa, modlitba. Na dlhšiu chvíľku posvätenie príbytku. Ja si čistím priestory pravidelne kadidelnicou s kadidlom. Tri razy s ňou chodím v smere hodinových ručičiek po každej miestnosti, otvorím každú skriňu, vykadím každý kút a je na chvíľu pokoj. Pri očiste priestorov vkladajte do svojej činnosti úmysel – napríklad – "Archaniel Michael pomôž mi vyčistiť tento priestor od bytostí z duchovného sveta". Okná aj dvere v miestnosti pritom majte zatvorené. Keď skončíte očistu, otvorte okná a vypustite spálenú energiu von.
Kadilo dostať v predajniach so svätými vecami. Je v podobe živicových guličiek. Tam predávajú aj kadidelnice.Ak nemáte kadidelnicu, môžete si ju doma urobiť celkom jednoducho:

Zoberte si plechový hrnček, na dno si dajte zapálenú sviečku, na hrnček si položte kovové sitko z kuchyne, na sitko si dajte zvrchu kúsok alobalu a na alobal dajte trošku kadidlových guličiek. Tiež môžete využiť aromatickú lampu a namiesto misky dáte kovové sitko. Takéto dostať aj kúpiť. Len nezabudnite na ten alobal, inak vám začnú živicové guličky kadidla horieť a pripečú sa na sitko. Aby ste sa nepopálili, tak si aromatickú lampu vložte do plechového hrnčeka alebo hrnca. Tento ale už používajte len na tento účel. 

Chvíľku potrvá, kým sa guličky nahrejú a začnú vydávať typickú kostolnú arómu.  Túto arómu duchovné bytosti a rôzne entity nemajú radi a vypudíte ich. Môžete si takto ošetriť energie v domácnosti, ale aj na pracoviskách kedykoľvek a nemusíte volať kňaza.

Ak chodíte na sväté omše, tak ste si všimli, ako najprv miništranti či kňaz kadidelnicou vyčistia priestor od energií. Obídu s kadidlom obetný stôl, očistia štyri svetové strany a tiež nasmerujú kadidlo na veriacich v kostole.

Tiež si treba dávať pozor na starožitnosti. Lepšie ich doma nemať. Je v nich energia ich majiteľov. Aj osobné veci či dary od zosnulých niekedy ich môžu pritiahnuť. Nehovoriac o domácnosti, ktorá patrila predtým iným ľuďom. Máte zistené, čo sa v nej odohrávalo?
Ani suveníry z exotických krajín nie sú bezpečné. Najmä masky či sošky. 

Moja mamička mala tiež skúsenosti s duchmi. V noci ju budili, niekedy jej zovreli ruku, inokedy hrdlo. Viete, ako sa toho zbavila?
Starým liekom, ktorý si vyprávali babky. Z vonkajšej strany dverí do izby dala do zámky celokovový kuchynský nôž a cez nôž napichla ešte vidličku. A dvere zatvorila. Za dverami bolo počuť v noci hluk, nespokojnosť duchov, že sa nemôžu dostať dnu, ale viac už neprišli.

Tiež spomínala, že keď mala tak 18 rokov, tak náhle ochorela. Nevedeli si s chorobou dať rady, tak zavolali bylinkárku. Bylinkárka jej kázala piť odvar z byliniek a tiež jej prikázala, aby na druhý deň, keď pôjdu domov z paše od susedy kravy a pred ich domom bude od nich lajno, tak aby zobrala vidličku a to lajno s ňou popichala. Aj sa tak stalo. Na druhý deň išli  kravky z paše domov a jedna nechala lajno pred ich domom. Mamička, vtedy dievča, zobrala vidličku a do lajna s ňou niekoľkokrát pichla. Na tretí deň už bola zdravá. Cez cestu bývala jedna podivná a bezdetná suseda. Hovorilo sa o nej, že je bosoráčka. Moja mamička bola krásavica, s hrdosťou to tvrdil aj môj ocinko, tak jej zrejme zo zatrpknutosti počarovala.

Je zaujímavé, akú moc majú kovové príbory.A ešte raz o lyžičke:

Na niektorých ľudí môže byť uvalené prekliatie. Alebo závisť pre majetok. Mojim starým rodičom, ktorí mali veľký statok sa kedysi stalo, že ich kravy ochoreli. Mali chrasty na vemenách. Tak starký zavolal bylinkárku, aby im poradila, ako ich tej choroby zbaviť. Bylinkárka im dala bylinky a kázala ich na druhý deň variť vo vode na peci. Keď sa začnú variť, tak vraj príde osoba, ktorá to spôsobila. Aj tak bolo. Bylinky začali vrieť a v tom prišla suseda z vedľajšieho domu si požičať niečo na varenie. Kedysi naši prarodičia sa narobili na poli a na statku ako mulice, tak nečudo, že boli aj prudší. Starkého ho to nahnevalo a keď suseda odišla, tak v zlosti povedal, že bodaj by oslepla. Odvarom z byliniek potreli kravkám vemená a oni vyzdraveli. No suseda do mesiaca oslepla. Prekliatie padá na dve strany. Starkého nešťastnou náhodou kopla jeho krava tak, že na následky zomrel. Stalo sa to po 40. rokoch, možno aj viac, takže v rodine si to nikto nedal do súvislosti. Jedna veštica mu predpovedala, že keď zomrie, bude mať osemdesiat rokov, jeden mesiac a jeden deň a v ústach jeden zub. Do bodky sa to naplnilo.

Takže majte rešpekt pred zaklínaním, preklínaním. Nikdy to nerobte a ak máte pocit, že na vás takto niekto útočí, tak sa bráňte. Hľadajte pomoc.

Napríklad na týchto stránkach:


Alebo choďte za kňazom, možno vám odporučí študovaného exorcistu. Dnes sa za takéto javy neupaľuje, ale títo odborníci vedia tiež pomôcť.

Napísala som vám dlhý článok. Sami vidíte, že je mnoho pohľadov a príčin, čo ruší spánok, čo spôsobuje depresiu, čo spôsobuje čierne myšlienky, čo spôsobuje strach.

A predstavte si, že v každom dome sú ešte ďalšie energie, o ktorých som nepísala. Aj tie sa niekomu môžu prebudiť, niekomu nie. Všetko záleží od energie samotného človeka, od energie samotného domova či pracoviska, od éterických energií. Kombinácia týchto troch druhov energií môžu vzniknúť nepredvídateľné udalosti, ktorým sa dá vyhnúť.


Tak ak sa vám niečo nechcené deje vo vašom živote, ozvite sa mi: jankag888@gmail.com 

Analýzou vašich osobných energií a energií konkrétneho vášho domova vám viem váš byt zharmonizovať.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVEDJe júl 2013 a ja som našla knihu o magických rastlinách a v nej veľmi podobný príbeh o počarovaní kravám a tiež o použití nožov a vidličiek na ochranu, wau ...   

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/881/Holuby_Magicke-rastliny/1
https://www.youtube.com/watch?v=NMiKRqanR8sštvrtok 17. januára 2013

Kam investovať v roku 2013, móda a inéRok vodného Hada nám do životov prinesie neočakávané zmeny. Je to tým, že had je tajuplný. Mnohé veci skrýva a prejaví sa nečakane. Preto je múdre počítať s čímkoľvek a nezľaknúť sa. Naopak, prijať veci a udalosti s nadhľadom a premeniť ich na príležitosti k dobrým zmenám.
Veci sa budú javiť inak, ako v skutočnosti sú. Ale v konečnom dôsledku pôjde o pozitívnu zmenu, o zvlečenie starej kože a omladenie, o oslobodenie od starej nefunkčnej záťaže. 

Vodný Had prináša vodu v podobe emócií a súcitu. Je to prirodzené, pretože v tomto roku lietajúce hviezdy majú dupľovanú silu a to nie len tie priaznivé, ale aj tie škodlivé. Najmä ak ide o negatívne zemské energie. Tie prinášajú negatívne udalosti v súvislosti s pôdou, zemou a s  nehnuteľnosťami. Veľa ľudí bude potrebovať súcit a pomoc.

Na druhej strane je to rok výhodných investícií do nehnuteľností. Najmä v oblastiach, kde ich ceny značne poklesli. Západné krajiny, najmä USA, sú v tomto roku pod hviezdou strát. Sú astronomicky zadĺžené, doláre tlačili bez krytia zlatom, padol trh s nehnuteľnosťami. Oplatí sa tam kúpiť domy i pozemky. Ak chcete rekreačné oblasti, tak Florida či Kalifornia sú tie pravé. 

Napríklad zemitá hviezda # 2 hovorí, že nehnuteľnosti poklesnú v krajinách na juhozápade a zemitá hviezda # 5 hovorí o strednej Európe. V týchto krajinách sa oplatí investovať do nehnuteľností, do pôdy, do ostrovov, do budov. A zároveň chrániť a zveľaďovať životné prostredie. Množstvo nehnuteľností na predaj má Španielsko, Portugalsko, Grécko, Taliansko. 
Voda prinesie aj prehĺbenie intuície. Bude nám potrebná, aby sme dokázali udalosti predvídať a vedieť sa podľa toho zachovať. Preto budú potrebné a vyhľadávané meditácie, zahĺbenie sa do seba a zo svojho JA čerpať informácie. Niektorí budú hľadať potrebné informácie zvonku, budú sa modliť k svojim svätým a žiadať o potrebnú pomoc. Preto vnímajte pozorne svoj vnútorný hlas a vnímajte aj vonkajšie znamenia. Povedú vás.
Biela, čierna a fialová - mystické farby čistoty a meditácie.

Ľudia narodení v znamení Hada sú elegantní, majú radi krásne prostredie, hodnotnú kultúru. Je to spoločnosť na vysokej úrovni. Aj tento rok 2013 sa bude niesť v tomto duchu. Kto máte umelecké sklony, talent pre umenie, tak je to čas pre vás a pre vašu peňaženku. Píšte knihy, maľujte, tancujte, spievajte, vyrezávajte, modelujte. Ľudia budú viac vyhľadávať umelecké predmety a umelecké podujatia.


Nezabudnite svoj domov oslobodiť od zbytočností. Je na to teraz najlepší čas. Súcit nech vás pri tom sprevádza a darujte veci ľuďom, ktorí ich budú potrebovať.

Obnovte si šatník. Prichádza elegancia. Kreativita módnych návrhárov a elegancia má v tomto roku otvorené dvere. Zmeňte svoj imidž. Schudnite, zmeňte účes i outfit.

Etiketa odievania:

V tomto roku je aktuálna červená farba ako farba šťastia. Vôbec ohnivé farby ako oslava šťastných udalostí, ako je napríklad stretnutie životnej lásky, svadba, narodenie dieťatka, a podobne. 
Modrá farba komunikácie osobnej i virtuálnej, osobné stretnutia i na sociálnych sieťach, vnútornej i vonkajšej, meditácie i modlitby. Hľadanie svojej životnej cesty a zmysluplnej kariéry.
Strieborná a zlatá farba v podobe šperkov ako posilnenie svojho postavenia, ale tiež na ochranu vzťahov v rodine, s priateľmi, kolegami a tiež ochranu zdravia ženy v roku 2013. Preto zlatníci so svojim jemným umením budú mať v tomto roku zelenú. Zlaté šperky, aj z bieleho zlata, tiež strieborné šperky budú vás podporovať vo vašom postavení a zároveň ochraňovať pred nízkymi energiami a chorobami. Prsteň u mužov na ľavej ruke, u ženy na pravej. 

Začiatkom každého roku je vhodné si zaobstarať alebo nechať darovať novú peňaženku aj s tromi čínskymi mincami v nej. Ale aj eurá či doláre nie sú na zahodenie:) V tomto roku bude zlatá či strieborná peňaženka ochraňovať ženy, aby mali dosť peňazí a mužov v ich postavení a stúpaní po kariérnom rebríčku. V týchto farbách si môžete zaobstarať aj  vizitkár,  pero,  mobilný telefón, tabatierku, kabelky. 
V roku 2013 by ženy nemali zabúdať na zdravotnú prevenciu. Nevynechať pravidelné zdravotné prehliadky. Zdravo sa stravovať a chrániť si tráviaci systém. Chrániť sa pred chorobami. K prevencii vám dopomôžu aj kovové amulety tekvičky Wu lou, dvojité šťastie či nekonečný uzol šťastia v podobe príveskov. Tento rok ženy nemajú nosiť šperky s kamienkami, len čistý kov. U mužov to neplatí. 


Je to aj rok cestovania. Ak si plánujete kúpiť auto, tak šťastné farby pre tento rok sú: červená, modrá, strieborná, zlatá, biela. 
Nezabudnite hlavne investovať do svojho bývania. Tento rok je na to ako stvorený. Skultúrnite si ho, zharmonizujte. Oslovte bytových dizajnérov, ktorí poznajú prírodné zákony a vedia vám ich vniesť do vášho príbytku, aby ste sa v ňom cítili bezpečne a príjemne. Elegancia bývania spojená s ochranou zdravia a šťastia je v roku 2013 prioritou. 
Hľadáte šťastie, zdravie a úspech?

Som tu pre vás!


streda 16. januára 2013

Lietajúce hviezdy 2013 - živly a domáce prostriedky

Skôr než začnete rozmýšľať nad ošetreniami ročných lietajúcich hviezd, tak si pozrite články - Pôdorys a paláce a Ročné lietajúce hviezdy 2013. Pre vás, ktorým som robila projekt pre vaše priestory a máte ich už zharmonizované, tak táto pomôcka je určená hlavne vám. Aj pre vás, ktorým projekty robili iní majstri Feng shui. Vám ostatným odporúčam, aby ste sa zverili do mojich rúk. Aby ste nemali vo svojich priestoroch chaos živlov a s nimi i chaos v živote. 

Podľa obrázkov vidíte, že vaša domácnosť je plná živlov, ktoré môžete použiť na ošetrenie či stimulovanie lietajúcich hviezd. Stačí predmety očistiť od starých opotrebovaných energií - pod tečúcou vodou, zasypaním soľou na noc, nabitím na Slnku, zapálením sviečky, vonných tyčiniek, hraním na tibetskej spievajúcej miske, zvonením zvončeka, tlieskaním rúk. Sami si vyberte, čo sa na čo hodí. 

Vyupratujte svoje priestory pred 4. februárom 2013. Odstráňte z priestorov, čo tam nepatrí a v prvom rade nasaďte účinné lieky na negatívne energie. To je priorita, aby ste sa v tomto roku vyhli nevítaným udalostiam. 
Až potom môžete uvažovať o príjemných veciach a umiestňovať si stimulátory na dosiahnutie vašich úspechov a novoročných predsavzatí. Je to na vašej kreativite, na vašom cítení, ale dodržujte potrebné živly v jednotlivých palácoch. 
Vchodové dvere - ak cez ne letí do priestorov pozitívna energia, tak prechod cez ne je výborným stimulátorom. Ak negatívna, tak ich riadne ošetrite a zachovajte kľud.

Okná - v roku 2013 často otvárajte okná na juhu a na severe, ak ich tam podľa palácov v dome, v byte či na pracovisku máte. 

Osadenie domu a tvár domu - aj toto je dôležitý ukazovateľ a nie je jedno, aká energia bude prúdiť z hlavného smeru do nehnuteľnosti. 

Obývačka a iné frekventované miestnosti - ak budú prúdiť dobré energie, tak sa tu čo najviac zdržujte, najmä ak sa jedná o palác na juhu alebo na severe. V ostatných smeroch sa zdržujte čo najmenej alebo potichu. 

WC a kúpeľňa - ak do týchto priestorov letia pozitívne energie, tak zatvárajte poklop na WC a prikrývajte odtok na umývadle, aby vám energie neunikali dole kanálom. Unikali by vám vaše príležitosti. 
Ak sem letia negatívne energie, tak naopak, nechajte odtoky a poklopy otvorené, nech odídu dole kanálom. 


Okrem uvedených energií, pôsobia aj ďalšie. Stačí, ak si zapamätáte, že v roku 2013 sa nemáte pozerať smerom na juhovýchod, bude tam sídliť energia, ktorá to nemá rada. Ani v tomto smere nevykonávať hlučné práce či iné hlučné správanie. 
Tiež sa nemáte otáčať chrbtom k východu, aby vás tamojšia energia nenapadla od chrbta. Treba sa jej postaviť čelom.  Tiež nerušiť hlukom energiu, ktorá bude sídliť na severozápade. 
Tieto smery si zapamätajte a kdekoľvek budete, tak ich využite. Budú vám nápomocné. Niekto by napísal, že budete zvýhodnení pri obchodných rokovaniach, ale to už je prístup manipulácie.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVEDutorok 8. januára 2013

Lietajúce hviezdy 2013

Rôzne učenia, ak majú v sebe pravdu, tak sa v mnohých ohľadoch zhodujú. Dôkazom toho je aj učenie a vedomosti starých Mayov o vesmíre, o planétach, o hviezdach. O ich pôsobení na ľudstvo. O cykloch. O tom, že rok 2012 je koniec jedného veľkého cyklu 
a rok 2013 je začiatkom nového, už prebudeného duchovného cyklu. 
A vôbec nie je náhoda, že o cykloch vedeli aj v starovekej Číne. Ako inak. Tiež pozorovali hviezdy a mali planetárne vedomie. A teda aj učenie Feng shui potvrdzuje, že rok 2012 bol ukončením cyklu a rok 2013 je novým začiatkom, novým cyklom. V roku 2013 (4. februára o 00:31 hod.) sa energie Veľkej medvedice (Veľkého voza)  dostanú do svojej domovskej pozície. Skončí konflikt živlov, nastáva harmónia. Každá z týchto energií má v tomto roku veľkú moc, dupľovanú moc. Je to pre nás všetkých výzva, aby sme svoj život usmernili viac citovou či duchovnou cestou (vodný had - duchovná cesta, cesta múdrosti) a odstránili z neho všetko staré, nepotrebné či až škodlivé alebo nebezpečné. 

Dá sa to urobiť rôznymi spôsobmi. Ja vám ponúkam cestu, ktorá je jedinečná, ktorá vás podporí k tomu vášmu správnemu nasmerovaniu 

a ochráni pred negatívnymi javmi, ktoré by ste nemuseli zažiť. Je to cesta vášho pozemského a ľudského šťastia. 


Je to cesta usporiadania a ošetrenia vašich domovov 

cesta nasmerovania vášho života, 

aby bol zmysluplný, šťastný a bohatý. 
Pozrite sa, čo všetko sa môže odohrať v našich životoch v tomto roku. Je to len stručný zoznam, ale treba sa nad ním zamyslieť. Zamyslieť nad tým, čo by ste si priali v tomto roku prežiť a čo v žiadnom prípade nie. 
Na internete je veľa odporúčaní, ako by ste si mali usporiadať domácnosť či ošetriť energie. Ale pre neznalého to môže znamenať aj pravý opak toho, akoby si prial. Moji zákazníci - už teraz aj priatelia - by vám potvrdili, že programovanie svojho prostredia 
a seba v ňom nie je také jednoduché. Každý človek má svoj dátum narodenia a každá nehnuteľnosť má tiež svoj dátum narodenia. Osudy týchto dvoch treba vedieť upraviť 
a zosynchronizovať. Až potom je možné a účinné pracovať s ročnými lietajúcimi hviezdami. Jednoduché spôsoby ponúkajú e-shopy či kamenné obchody s produktami Feng shui. Potrebujú zarobiť, je to logické. Aj ja si občas niečo dokúpim, ale viem presne prečo, načo a kde to umiestnim v mojej domácnosti, aby mi to prinieslo nie len estetický zážitok, ale aj cielený účinok. Ale v prvom rade používam skutočné živly, ktoré každý z nás má okolo seba. Len ich treba vedieť objaviť a vedieť správne použiť. Preto moje projekty sú o zdravom bývaní, o vnesení prírodnej harmónie do vašich domovov, ktorá vás upokojí, prebudí, prinesie vám nadšenie do života, radosť, zdravie, porozumenie, hojnosť.

Kto potrebuje moju pomoc?

- Vy, ak máte staršie byty alebo domy a od roku 2004 neprešli rekonštrukciou. Sú v nich staré vyčerpané energie, ktoré sa časom menia na škodlivé až nebezpečné pre obyvateľov. Vidím to aj v mojom okolí. Staršie domácnosti, ktoré neprešli rekonštrukciou, privolávajú na ľudí nešťastia, hlavne zlomeniny končatín, ale môže to byť čokoľvek.

- Vy, ak máte nový či zrekonštruovaný byt po roku 2004, ale nemáte ho zharmonizovaný podľa prírodných zákonov.

- Vy, ak idete kúpiť byt či dom, potrebujete poradcu, či je pre vás objekt vhodný a čo
a ako treba v ňom zrekonštruovať. 

- Vy, ak idete stavať dom, potrebujete poradcu na posúdenie pozemku, presné osadenie domu, usporiadanie miestností, návrh interiéru. Toto všetko s ohľadom na potreby obyvateľov budúceho domova.

- Vy, ak si idete zriadiť svoju prevádzku, potrebujete poradcu na posúdenie vhodnosti priestorov a návrh interiéru, aby ste boli úspešní.

- Vy, ktorí sa stále krútite v jednom kruhu a neviete z neho vystúpiť. Neviete si nájsť primeraného partnera, neviete doma upokojiť vzťahy, neviete, prečo ste stále unavení, prečo sa vám nedarí v práci, prečo vám chýbajú peniaze, prečo vám deti prerastajú cez hlavu, prečo sa im nedarí v škole, prečo ... tých prečo je veľa. Koľko je životov, toľko je osudov. Viem vás pochopiť, mnohým som poradila, nikoho nesúdim, som diskrétna. 


Som tu pre vás.

 Som empatická, aj vo výške odmeny.

Moje dobré meno sa šíri cez ľudí, ktorí ma zažili. 

Som za to vďačná.S láskou   

Janka © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVED


Prajem Vám veľa pokoja a pohody vo vašich domácnostiach: